Gratis verzending vanaf €75,- (NL) 19 JAAR ERVARING3 werkdagen levertijd

 

Disclaimer

Disclaimer

Niet van deze website mag door derden, zonder toestemming van Origineel kadootje gebruikt worden.Ondanks dat deze site met de grootste zorg is samengesteld is Origineel kadootje niet aansprakeleijk voor de op deze website vermelde onjuistheden als gevolg van druk- en zetfouten. 

Privacy verklaring Origineel kadootje 

Op 25 mei 2017 is de AVG van kracht geworden. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.  Zelf houden wij ook niet van Spam en wij vinden het ook fijn als onze gegevens veilig bewaard worden. In onze privacy verklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan, en waar en waarom wij uw gegevens bewaren. 

Wanneer verzamelen wij uw gegeven 

Wij verzamelen uw gegeven bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief, een bestelling plaatst of ons contact formulier invult. Wij hebben deze gegevens nodig om met u in contact te kunnen komen. Wij houden zelf ook niet van Spam, en zullen u dan ook alleen benaderen wanneer u hiervoor toestemming geeft. 

Het doel van uw gegevens 

Er zijn verschillende momenten dat wij uw gegevens verzamelen. Hier legen wij u precies uit op welke momenten uw gegevens worden verzameld.

 • 1. Nieuwsbrieven
 • Wanneer u een bestelling bij ons plaatst heeft u de mogelijkheid om aan te melden voor onze nieuwsbrief. Wij verzamelen voor het versturen van onze nieuwsbrieven uw voornaam en e-mailadres. Daarnaast kunt u zich mondeling of tekstueel aanmelden voor onze nieuwsbrief.
 • 2. Contact opnemen
 • Er zijn een aantal momenten dat het handig is dat wij met u in contact kunnen komen. Bijvoorbeeld als wij een vraag hebben over uw bestelling, of u een vraag aan ons heeft. U kunt op verschillende manieren uw contact gegevens bij ons achterlaten. 
 • 3. Contact via de chat
 • U kunt met ons chatten via de live chat. Wij zijn niet altijd online. U kunt er dan voor kiezen om uw naam en e-mail adres achter te laten. Zodat wij op een later moment u vraag nog kunnen beantwoorden via de mail. Wij bewaren u naam en e-mail adres uitsluitend om uw vraagt te kunnen beantwoorden. 
 • 4.Contact via ons contactformulier
 • Ook is het mogelijk om contact op te nemen via het contactformulier op onze website.  Wij verzamelen hier uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te kunnen beantwoorden. 
 • 5. Mondeling
 • Uiteraard kan het ook voorkomen dat u bij ons contactgegevens achter laat wanneer u een bezoek brengt aan ons bedrijf, of telefonisch contact gegevens bij ons achterlaat. Deze gegevens bewaren wij om contact met u op te kunnen nemen. 
 • 6. Analytics
 • Wij maken op onze website gebruik van Analytics, deze gegevens geven ons inzicht in onze bezoekersaantallen. Het is voor ons fijn om te weten of onze bezoekersaantallen toenemen of juist afnemen.  Ook vinden wij het fijn om te weten hoe lang klanten op een pagina blijven, en of ze daarna nog een andere pagina bezoeken op onze website of weggaan. Dit geeft ons inzicht in het surfgedrag van onze bezoekers waardoor wij de website telkens kunnen verbeteren. Wij hoeven echter niet te weten wie u bent of waar u vandaan komt. Daarom verzamelen wij deze gegeven anoniem, er worden van u dus geen gegevens opgeslagen. 
 • 7. Betalingen
 • U kunt via onze website online betalingen uitvoeren. Deze privacy gevoelige informatie willen wij ten alle tijden veilig bewaren. U heeft bij ons keuze uit verschillende betaal mogelijkheden. Wij leggen per mogelijkheid uit welke gegevens worden verzameld.
 •  
 • Ideal
 • Wanneer u een Ideal betaling doet via onze website worden hiervoor uw bankrekeningnummer, IP adres en uw voorletters en achternaam door ons bewaard. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de betaling.
 •  
 • Bankcontant
 • Onze Belgische klanten kunnen via onze website betalen met bankcontant. Hiervoor verzamelen wij net als bij Ideal betalingen uw bankrekeningnummer, IP adres en uw achternaam. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de betaling.
 •  
 • Paypal
 • Wanneer u via Paypal een betaling doet via onze website worden uw naam, e-mail adres, telefoonnummer en adres opgeslagen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van een betaling.
 •  
 • Overschrijving
 • Wanneer u een bestelling plaatst kunt u er voor kiezen om met overschrijving te betalen. Wij bewaren dan geen gegevens van u.
 • 8. Facturatiegegevens
 • Voor het opmaken van facturen hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Zo bewaren wij uw geslacht, voor (of voorletters afhankelijk van wat u invult) en achternaam, uw adres gegevens, uw e-mail adres en telefoonnummer. Daarnaast vragen wij u om uw geboortedatum. Deze gegevens hebben wij nodig om de facturen te kunnen maken.
 •  

 Ontvangers 

Wij bewaren uw gegevens goed en zorgvuldig, en zullen deze nooit aan derde verkopen. Wij werken wel met een aantal verschillende systemen waardoor uw gegevens op verschillende plaatsen worden opgeslagen. Wij leggen u hier uit met wie wij samenwerken en waar de verzamelde gegevens worden opgeslagen.

 • 1 Nieuwsbrief
 • Onze nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 •  
 • 2. Byte
 • Onze website wordt gehost op een server van Byte. Hier worden onze e-mails opgeslagen , de bestellingen die u bij ons plaatst en de bestanden die u upload.
 •  
 • 3. Contact
 • Wij maken voor onze Chat gebruik van Zopim, hier worden u naam en e-mailadres opgeslagen zodat wij contact met u op kunnen nemen. Ons contactformulier wordt gehost door formlets. Hier worden uw naam en e-mail adres opgeslagen.  Tevens worden de gegevens van Zopim en Formlets opgeslagen in onze mailbox (gehost bij Yourhosting)
 •  
 • 4. Betalingen
 • Wij werken samen met betaalprovider Buckaroo voor Ideal en Bankcontant betalingen. U naam, e-mailadres, bankrekening nummer en e-mail adres worden hier bewaard. Voor Paypal betalingen worden uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres opgeslagen bij Paypal
 •  
 • 5 Facturatiegegevens
 • Uw facturatiegegevens worden opgeslagen in onze webshop die gehost wordt op een server van yourhosting. Daarnaast worden de facturatiegegevens bewaard in ons boekhoudpakket dat wij hebben bij Reeleezee. Hier worden u naam, adres, e-mail en telefoon nummer opgeslagen.

Opslag periode van uw gegevens 

Wij bewaren uw gegevens langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten tenzij wij op grond van wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.   

 • 1. Nieuwsbrieven
 • Wanneer u zich vrijwillig heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief worden uw naam en e-mailadres onbeperkt bewaard bij Mailchimp. U kunt zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan door op de link in de nieuwsbrief te klikken of een e-mail te sturen naar info@origineelkadootje.com Zo worden uw gegevens verwijderd.
 • 2. Contact gegevens
 • Wanneer u contact met ons opneemt worden uw contact gegevens opgeslagen. Contact gegevens verzameld via formlets worden maandelijks door ons verwijderd. Contactgegevens via de e-mail worden maximaal 2 jaar bewaard. Contact gegeven verzameld via Zopim worden maximaal 2 jaar bewaard.
 • 3. Facturatiegegevens & Betaalgegevens
 • Facturatiegegevens en betaalgegevens worden maximaal 10 jaar bewaard, deze periode is wettelijk bepaald en noodzakelijk om bijvoorbeeld bij controle door de Belastingdienst te kunnen overhandigen. U gegevens worden uitsluitend bewaard doordat dit wettelijk bepaald is.
 •  
 • 4. Analytics
 • De gegevens via Analytics worden maximaal 3 jaar bewaard. Deze gegevens zijn echter anoniem, hier worden uw contact gegevens dus niet opgeslagen.

 Beveiliging 

Wij vinden het natuurlijk belangrijk dat uw gegevens veilig bewaard worden. Uw gegevens worden uitsluitend beheerd via eerder genoemde systemen & software. Deze zijn afgeschermd met een wachtwoord. en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. 

Bij deze tweestapsverifictaie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Origineel kadootje.  Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. 

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en.of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

Daarnaast is onze website beveiligd met een SSL certificaat. Deze beveiliging is te herkennen aan een groen slotje bovenin de adres balk.

 

Rechten 

 • Recht op inzage
 • U  heeft ten alle tijd recht op inzake van uw gegevens.  Dit kan door een e-mail te tsuren naar info@origineelkadootje.com of telefonisch contact met ons op te nemen. U ontvangt dan van ons een overzicht van alle gegevens die door ons zijn opgeslagen. 
 • Recht op rectificatie
 • Zijn de gegevens onjuist? Of zijn uw gegevens veranderd dan kunt u ten alle tijden uw gegevens laten rectificeren. Wij passen ze graag voor u aan. Ook hiervoor kunt u ons een e-mail sturen of telefonisch contact met ons opnemen. 
 • Recht op overdracht
 • U heeft te allen tijde recht op overdracht van uw gegevens, bijvoorbeeld wanneer u met een andere partij gaat samenwerken.  Wij dragen al uw gegevens over naar de door u aangewezen partij. 
 • Recht op het wissen van gegevens
 • U heeft het recht om de door ons opgeslagen gegevens te laten verwijderen. Dit kan door een e-mail te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen.
 •  
 • Recht op het indienen van een klacht
 • U heeft ten alle tijden recht op het indienen van een klacht bij  Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u vindt dat wij niet juist met uw persoonsgegevens om zijn gegaan. Dit kan via deze link.  
 • Recht op stoppen van gegevens gebruik
 • Wilt u niet meer dat wij gebruik maken van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens stop te zetten. Hiervoor kunt u per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen.

 Onze plichten 

Origineel kadootje verzameld persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang. Bijvoorbeeld het aanbieden van nieuwe producten of diensten per e-mail. Origineel kadootje zal uw gegevens nooit aan derde verkopen. 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten of producten. Wij kunnen een bestelling bijvoorbeeld niet verwerken zonder uw adres gegevens en uw vragen niet beantwoorden zonder e-mail adres of telefoonnummer. Als deze gegevens niet worden verstrekt kunnen wij u niet op een juiste manier van dienst zijn.

 Mocht het nodig zijn om uw gegevens de delen met een andere dan hierboven genoemde partij dan zullen wij hier ten alle tijden toestemming voor vragen. 

Origineel kadootje behoudt zich het recht de gegevens openbaar te maken wanneer dit wettelijk vereist is dan wel wanneer Origineel kadootje dit gerechtvaardig acht om te voldoen aan juridisch verzoek/proces of om rechten eigendom of veiligheid van Origineel Kadootje te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen 

Wij zijn graag transparant heeft u na het vragen van onze privacy verklaring nog vragen neem dan gerust contact met ons op: 

 • Origineel kadootje
 • Stormsweg 16
 • 2921 Krimpen aan den IJssel
 • 0180-398826
 • info@origineelkadootje.com

Waarom voor ons kiezen

Gratis verzending.

Vanaf 75 euro wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd binnen Nederland.

Het ultieme cadeau.

Een gepersonaliseerd cadeau kan altijd en is voor iedereen geschikt! Zo geeft u het ultieme cadeau

Perfecte service

Vindt u niet het juiste product, of weet u niet of uw idee haalbaar is. Wij helpen u graag!

Tevreden klanten

70000+
19 JAAR
1500+
100%
99%