Disclaimer

Niet van deze website mag door derden, zonder toestemming van Origineel kadootje gebruikt worden.Ondanks dat deze site met de grootste zorg is samengesteld is Origineel kadootje niet aansprakeleijk voor de op deze website vermelde onjuistheden als gevolg van druk- en zetfouten.


Privacy

Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Origineel kadootje. Alle gegevens worden opgeslagen conform de Nederlandse Privacy wetgeving. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.
Dit is de website van Origineel kadootje. Ons bedrijfsadres en postadres is Stormsweg 16, 2921 LZ Krimpen aan den IJssel. Origineel kadootje is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer: 24364715 Het BTW nummer van Origineel kadootje is 820503113B01
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert. uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie). De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) - om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst. Deze gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden, en worden niet verstrekt aan derden.

 

 • Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
 • Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: Per email: info@origineelkadootje.com Per post: Stormsweg 16 2921 LZ Krimpen aan den IJssel

 

 

 • Over communicatie per e-mail
 • Origineel kadootje neemt uitsluitend contact per e-mail met u op indien dit noodzakelijk is om uw bestelling te verwerken of wanneer u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Voor de nieuwsbrief kunt u zich ieder moment afmelden via "mijn account".

 

 • Over communicatie per brief
 • Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

 

 • Over communicatie per telefoon
 • Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf  alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.
 • Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden.
 • Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met - ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.
 • We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 


Mijn account

Onder mijn account kunt u, uw bestelling nakijken, opnieuw bestellen, aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief en een adresboek aanmaken voor het verzenden naar verschillende adressen.

Loading...